Κρατήστε με ενήμερο για τα Shopper Marketing Awards 2023

Shopper Marketing 2022

Galaxias Bonus Predictive AI & Data Analysis System

ΠΕΝΤΕ Α.Ε. – ΓΑΛΑΞΙΑΣ – DEVA


Σκοπός μας είναι η υλοποίηση Loyalty συστημάτων που ανήκουν στην εποχή 3.0 με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των Big Data. Για την κάρτα Bonus των Σούπερ Μάρκετ Γαλαξίας, αξιοποιήσαμε τα τεχνολογικά μας εργαλεία Kloth και Elenos, που έδωσαν μια πνοή μέλλοντος στην αλυσίδα, με την εξαγωγή συμπερασμάτων για καταναλωτές, καταστήματα, προϊόντα και κατηγορίες προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών, τη διατήρηση και προσέλκυση κοινού και τον συνολικό ψηφιακό μετασχηματισμό. Έχοντας στη διάθεσή μας ένα μεγάλο εύρος δεδομένων, προχωρήσαμε στην προσωποποίηση προσφορών, με την οποία απευθυνόμαστε σε κάθε καταναλωτή ξεχωριστά, προβλέπουμε τον κύκλο των αγορών, καλύπτουμε πραγματικές ανάγκες, μέσω μιας omni-channel επικοινωνίας σε όλα τα διαθέσιμα κανάλια.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter