Κρατήστε με ενήμερο για τα Shopper Marketing Awards 2023

Shopper Marketing 2022

My market Κηφισιάς

METRO AEBE My market


Η προσθήκη τριών νέων τμημάτων στο My market Κηφισιάς αναβάθμισε την εμπειρία αγορών, καθιστώντας το ένα χώρο έμπνευσης για μικρές διασκεδάσεις και μεγάλες απολαύσεις. Το Bake off, το τμήμα My Ευεξία καθώς και το τμήμα γευστικών απολαύσεων, είναι από τον Οκτώβριο του 2020 στη διάθεση των πελατών.