Κρατήστε με ενήμερο για τα Shopper Marketing Awards 2023

Shopper Marketing 2022

ΑΒ Plus Προσφορές Μόνο για σένα

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ


Η ΑΒ Βασιλόπουλος, με το πρόγραμμα πιστότητας AB Plus, φροντίζει να εξελίσσεται συνεχώς και να προσφέρει νέες λύσεις και δυνατότητες. Με στόχο την ενδυνάμωση της σχέσης της με τους πελάτες της, επικοινωνεί μαζί τους με έξυπνο και πρωτότυπο τρόπο, σχεδιάζοντας ενέργειες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, μηχανισμούς και insights που προκύπτουν από το αγοραστικό και όχι μόνο, προφίλ των πελατών της. Μέσω αυτών των μηχανισμών, αναγνωρίζει την ανάγκη των πελατών της για προσωπική και άμεση επικοινωνία μέσω προσφορών που ταιριάζουν με το καταναλωτικό τους προφίλ και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των αγορών τους, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τους επιχειρησιακούς της στόχους.