Κρατήστε με ενήμερο για τα Shopper Marketing Awards 2023

Shopper Marketing 2022

Aποτελεσματική Προβολή Άρρηκτα συνδεδεμένη με το Ταξίδι του Καταναλωτή

Pharmasept


Το Shopper Marketing άρρηκτα συνδεδεμένο με το ταξίδι καταναλωτή από τη Pharmasept και το Project Agora Commerce.Η καμπάνια έτρεξε σε 20 από τα μεγαλύτερα e-pharmacies της Ελλάδας με τα οποία συνεργάζεται το Project Agora Commerce και η Pharmasept για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2021.